Chúng tôi cho rằng sống bằng các giá trị vững chắc chính là chìa khóa kinh doanh thành công. Tại  DiamondGlass, một quy tắc ứng xử nghiêm chỉnh và những giá trị cốt lõi này là trọng tâm cho mọi quyết định của chúng tôi.

Chi tiết
Cài đặt Flash để xem được nội dung này.
Chứng nhận - Giải thưởng
Đối tác
Lượt truy cập
295.830
Họp ban sản xuất lần thứ nhất
Thứ ba, 15/03/2011, 16:49 GMT+7 | Xem: 3.806

Ngày 20/5/2009 vừa qua ban sản xuất Hiệp hội kính và thuỷ tinh Việt Nam đã tiến hành buổi họp lần thứ nhất đánh giá khần cấp tình hình hoạt động sản xuất hiện tại và đề ra phương hướng hoạt động cho giai đoạn tới.

Cuộc họp có sự góp mặt đầy đủ của đại diện hội viên sản xuất (bà Hồ thị Kim Thoa giám đốc ban). Dưới sự điều khiển của ông Trần Quốc Thái chủ tịch Hiệp hội, cuộc họp đã lắng nghe nhiều ý kiến của các hội viên về thực trạng phát triển của ngành. Cuộc họp đã thống nhất nhận định: các hội viên sản xuất là những nhân tố đóng vai trò chủ đạo và xương sống của ngành thuỷ tinh Việt Nam vì vậy cần duy trì họp tiểu ban sản xuất hàng quí để chia sẻ thông tin và có điều chỉnh , kiến nghị cần thiết cho hoạt động sản xuất trước tác động của các yếu tố khách quan. Nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác Đông Nam Á, Hội nghị cũng đồng thời lấy ý kiến hội viên sản xuất về chương trình hợp tác quốc tế giữa các nhà sản xuất kính trong nước với các nhà sản xuất khác trong khu vực thông qua việc tham gia của Vieglass vào Hiệp hội các nhà sản xuất thuỷ tinh đông nam Á (AFGM) .
 

Sau đây là Nghị quyết Ban sản xuất đã được thông qua: nq_bsx_5_20091  

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Kinh Doanh
Tel: 0236.3.77.11.76 - 0903.583.188